Johan Olde

30 minuters möte

Mötesplattformen bygger på Jitsi.org och är driftad i vårt eget datacenter i Stockholm, vi kan även mötas via Zoom eller Teams eller andra tjänster, enligt era önskemål!---The meeting platform is built on Jitsi.org and is hosted in our datacenter in Stockholm. We could also meet via Zoom, Teams or other platforms according to your needs.

Link meeting

30 Minutes
March 2023
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun