Johan Olde

30 minuters möte

Mötesplattformen bygger på Jitsi.org och är driftad i vårt eget datacenter i Stockholm, vi kan även mötas via Zoom eller Teams eller andra tjänster, enligt era önskemål!---The meeting platform is built on Jitsi.org and is hosted in our datacenter in Stockholm. We could also meet via Zoom, Teams or other platforms according to your needs.

  • 30m

Streamio demo

Mötesplattformen bygger på Jitsi.org och är driftad i vårt eget datacenter i Stockholm, vi kan även mötas via Zoom eller Teams eller andra tjänster, enligt era önskemål!---The meeting platform is built on Jitsi.org and is hosted in our datacenter in Stockholm. We could also meet via Zoom, Teams or other platforms according to your needs.

  • 60m

60 minuters möte

Mötesplattformen bygger på Jitsi.org och är driftad i vårt eget datacenter i Stockholm, vi kan även mötas via Zoom eller Teams eller andra tjänster, enligt era önskemål!---The meeting platform is built on Jitsi.org and is hosted in our datacenter in Stockholm. We could also meet via Zoom, Teams or other platforms according to your needs.

  • 60m